Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Architekti

Architekti2020-07-24T23:43:17+02:00

Využite pri realizácii domov systém RAUTITAN. Architektom ponúkame spoluprácu aj pri projektovaní skutočnej potreby vody. Pre domácnosti, rodinné domy, bytové domy a priemyselné objekty. Poskytnite svojim klientom vykurovacie a inštalatérske systémy, ktoré naozaj dlhodobo ocenia. Na začiatku je potrebné zhotoviť vhodný technický návrh vodovodu, ktorý je pri realizácii nutné dodržať. Pri jeho vypracovaní sa zohľadňujú nielen platné predpisy, ale aj technické špecifiká jednotlivých domácností. Systém RAUTITAN je plne flexibilný a dokáže sa plne prispôsobiť potrebám projektu. Poradíme vám so správnym výberom.

 

Nadimenzujte správne kúrenie

Pozor na problematické navrhnutie vykurovacieho systému. Práve tu je výhodná spolupráca architekta a odborníka na vykurovacie systémy. Zlý návrh môže viesť k nedostatočnému tlaku vody. Alebo naopak k jej plytvaniu, stagnácii či dokonca ku kontaminácii mikroorganizmami. Nesprávne navrhnuté potrubie je tiež často hlučné a menej vydrží. Nevyužívané a zriedka využívané časti vodovodu sú ložiskom choroboplodných zárodkov, ktoré opakovane infikujú celý systém. Rozumným projektom, usporiadaním miest spotreby alebo zokruhovaním rozvodu možno stagnácii zabrániť.

Pozrieť tému detailnejšie