Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Ako lokalizovať únik vody v domácnosti

 • Ako lokalizovať únik vody v domácnosti

Ako lokalizovať únik vody v domácnosti

Existuje viacero metód lokalizácie a detekcie únikov vody, ktoré používajú profesionálni vodári a inštalatéri. Niektoré z nich sú veľmi podobné lokátorom, ktorými pyrotechnici lokalizujú míny na mínových poliach. Inými „akustickými“ riešeniami sú dotykové a zemné mikrofóny alebo snímače šumu či korelátory. H2 detektory dokážu lokalizovať drobné a zložité úniky analýzou vodíka. Pokročilé systémy využívajú dokonca hi-tech kozmické technológie a umelú inteligenciu. Trendom lokalizácie únikov vody v rozsiahlych vodovodných sieťach, ale aj domácich inštaláciách, sú automatické monitorovacie systémy. Čítajte, ako lokalizovať únik vody v domácnosti včas, inteligentne, pohodlne a bezpečne.

Kde môže unikať voda v domácnosti

Kritické miesta únikov domácej vodovodnej siete pozná každý inštalatér. Sú to najmä:

 • netesné spoje a miesta pripojení vodovodných batérií
 • tesnenia vodovodných kohútikov a ventilov
 • prívod vody do splachovača a utesnenie splachovača
 • netesné spoje a tesnenia odtokových systémov
 • staré alebo poškodené vodovodné rúrky a odtokové potrubia
 • pripojenia hadíc spotrebičov k prívodu vody

Viete…

… že v domácnostiach bežné drobné a menšie úniky vody v ročnej bilancii predstavujú stovky € a hektolitre pitnej vody, ktorá bez úžitku iba pretečie vašou vodovodnou sieťou? Okrem toho sú úniky vody, ktoré ani nemusíme vidieť časovanou „vodnou bombou“, pretože to skôr či neskôr skončí prasknutím potrubia.

Prevencia a prvá pomoc

Kľúčovou prevenciou únikov je kvalitná vodovodná inštalácia s tesnými pripojeniami a spojmi. Ideálne z kvalitných vodovodných rúrok, ktoré sú trvalo tesné a dimenzované na viacgeneračnú bezporuchovú a hygienicky bezproblémovú prevádzku. Prvou pomocou pri zaznamenaných únikoch je výmena tesnení. Ak to nezaberie, tak výmena ventilov a kohútikov. Ak však máte doma staršie vodovodné inštalácie, poslednou pomocou býva kompletná výmena celého vodovodného potrubia ako jediná eliminácia skrytých mikroúnikov. Staré vodovodné potrubia sú zvyčajne zanesené, materiálovo unavené a problém je aj to, že sú zabudované a úniky nevidíme. Keď ste urobili prvé preventívne kroky a nie ste si istí, či máte aj skryté úniky, urobte si svojpomocný test:

 • zatvorte všetky kohútiky a ventily
 • zapíšte si spotrebu z vodomera
 • po minimálne 4 hodinách vodomer opäť skontrolujte
 • ak voda uniká, číslo na vodomere je iné alebo je posunutá ručička mierky

Skryté úniky môžu pri dlhodobom neriešení znehodnotiť stavebné konštrukcie – steny, podlahy a stropy. Profesionál musí preto čo najskôr pomocou detektora lokalizovať miesta únikov a defektné potrubia vymeniť. Zvyčajne však odborník navrhne ako funkčné riešenie kompletnú rekonštrukciu vodovodnej inštalácie domácnosti.

Existujú riešenia, ktoré dokážu lokalizovať väčšie úniky vody v domácnosti a „spustiť poplach“. Nespoliehajte sa len na „alarmovú“ lokalizáciu, potrebujete komplexné riešenie, ktoré zabezpečí aj nonstop monitoring vašej vodovodnej inštalácie a dokáže v kritických prípadoch zastaviť prívod vody.

Preventívna lokalizácia a krízová intervencia

Inteligentný systém monitoringu a riadenia vody v domácnosti RE.GUARD je komplexné riešenie. Je vyvinutý nielen na monitoring akýchkoľvek únikov vody, vrátane mikroúnikov, ale aj na krízový zásah do systému v kritických situáciách. Systém dokáže zastaviť prívod vody, keď je to potrebné a dokáže to aj vtedy, keď nikto nie je doma. RE.GUARD funguje bezpečne, spoľahlivo a samostatne:

 • riadiaca jednotka inštalovaná na prívodnom potrubí nonstop monitoruje vodovodnú sieť
 • ultrazvukový monitoring je neinvazívny, bez „niečoho v potrubí“
 • strategicky rozmiestnené detektory únikov monitorujú kritické oblasti v miestnostiach
 • komunikačná jednotka sa stará o komunikáciu komponentov systému a smart komunikáciu s majiteľom vodovodnej inštalácie

Systém RE.GUARD

Ako lokalizovať únik vody v domácnosti…

… nie je akademická ani filozofická otázka, ale fyzikálno technická, s viacerými funkčnými odpoveďami. Jednou z nich je aj inovatívny inteligentný systém riadenia a monitoringu vody v domácnosti RE.GUARD od REHAU. Nemeckí inžinieri vyriešili v jednom smart zariadení problém monitoringu domácej vodovodnej siete, lokalizácie akýchkoľvek únikov a aj včasného zásahu v prípade väčšieho úniku. Systém minimalizuje riziká škôd spôsobených unikajúcou vodou v domácnosti a sofistikovaným monitoringom dokáže navrhovať aj možnosti zníženia spotreby. RE.GUARD je jedinečný aj v tom, že je inštalovateľný prakticky na akýkoľvek typ prívodného potrubia vody.

2021-11-03T17:21:36+01:0030.09.2021|Kategórie: Edukácia|