Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Spojky vodovodných rúrok a ich riziká

Spojky vodovodných rúrok a ich riziká

Každý inštalatér vie, že síce môžeme mať najmodernejšie hi-tech vodovodné rúrky, ktoré bez problémov vydržia 2 generácie – ale nadarmo, keď ich netesnia spojky. Spájacie komponenty sú zvyčajne rizikové miesta vodovodnej inštalácie, a ak nie sú na 100 % tesné, z rizika sa časom stane reálny a mokrý problém. Každý poisťovací agent vie, že najčastejšou poistnou udalosťou v domácnosti je vytopenie. Príčin domácej potopy môže byť viacero. Často sú to práve netesniace spájacie komponenty alebo ich nekvalitné materiály. Čítajte, prečo sú dôležité spojky vodovodných rúrok, a aké sú ich riziká.

Poučná história

Veľa vody vo vodovodoch už pretieklo odvtedy, čo ľudia začali vodovody využívať. Materiál vodovodov prešiel pomerne zaujímavým vývojom. Niektoré z historických riešení môžeme s dnešnými znalosťami považovať za zdraviu škodlivé a životu nebezpečné. Olovo či dokonca arzén sa dnes už našťastie nepoužívajú. Stále však v reálnej prevádzke dožívajú historické materiály, ktoré nemajú šancu bez strát vydržať jednu či dve generácie. Napríklad oceľovo-zinkové vodovodné inštalácie sa zámerne budovali tak, aby sa najviac namáhané rúry a ich spojky dali čo najjednoduchšie vymeniť. Predpokladalo sa totiž už vopred, že to bude potrebné, ak nie pravidelne, tak určite pomerne často – po niekoľkých rokoch.

Odborníci sa dnes boria s problémami historických vodovodných inštalácií najmä v bytových domoch, ktoré sú už dávno po zenite svojej životnosti. Aj vodovodné riešenia v rodinných domoch staršie ako 30 rokov potrebujú nutne a jednoznačne výmenu. Ale pozor, rekonštrukciu si dnes žiadajú aj podstatne mladšie vodovodné inštalácie, pretože „zázrak prechodu“ z oceľových pozinkovaných na plastové – v prvej fáze polypropylénové – riešenia vonkoncom nebol dokonalý. Došlo síce k „vyriešeniu“ problémov s hrdzou a inkrustáciou, nastúpili ale problémy mikrobiologické. Materiál vodovodných rúrok a ich spájacích komponentov je zásadne dôležitý nielen z hygienicko-zdravotných dôvodov, ale aj z pohľadu životnosti.

Definujme

 • vodovodné vedenia alebo potrubia, ktoré tvoria rúrky a ich spoje
 • spájacie komponenty pozostávajú z tvaroviek s násuvnými objímkami a rúrkami, tesneniami a skrutkovými spojmi
 • tvarovky nielen spájajú a pripájajú vodovod na ukončenia – armatúry
 • umožňujú aj zmenu smeru a priemeru vodovodného vedenia a jeho odbočenie
 • riziká spájacích komponentov sú netesnosť a nekvalitný materiál
 • dôsledkami netesnosti sú úniky vody
 • dôsledkami nekvalitného materiálu sú korózia, tvorba usadenín a kontaminácia vody.
Spojky

Spojky vodovodných rúrok

Riešenie RAUTITAN

Najkvalitnejšie komplexné vodovodné riešenie na trhu od REHAU nepozná kompromisy, a v podstate nastavuje nové štandardy vodovodných rozvodov. Kvalitou, materiálom a aj životnosťou. Vodovodné riešenie RAUTITAN je komplexné a univerzálne. Svojou kvalitou je vhodné nielen pre pitnú vodu, ale aj pre vykurovanie akéhokoľvek domu, bytu či budovy.

Výhody rúrok RAUTITAN

 • bez rizika korózie, usadenín, inkrustácie a kontaminácie vody
 • hi-tech materiál RAU-PE-Xa s vysokou húževnatosťou a odolnosťou
 • neprepúšťa kyslík
 • možnosť predizolácie z výroby
 • tvrdosť v ohybe a tvarová stabilita variantu RAUTITAN stabil
 • flexibilnosť variantu RAUTITAN flex

Výhody spojovacej techniky RAUTITAN

 • univerzálnosť a odolnosť
 • dobré hydraulické vlastnosti
 • patentovaná trvalo tesná spájacia násuvná objímka bez tesniaceho O-krúžku
 • bez nutnosti kalibrácie rúrok
 • spoj je ihneď tlakovo zaťažiteľný
 • schválené aj pre podomietkovú inštaláciu
 • odolné materiály univerzálnych tvaroviek a násuvných objímok: PVDF, PPSU, mosadz, červený bronz, ušľachtilá oceľ
„Neplátajte“ domáce vodovodné riešenia na kolene a nechoďte ani cestou najlacnejšieho riešenia. V prípade rozvodov pitnej vody nemá zmysel šetriť, pretože ide nielen o hygienu, ale aj o zdravie vás a vašich blízkych. Investujte do kvalitných vodovodných riešení a máte to – bez preháňania – vyriešené raz a navždy.

Trvalo a na 100 % tesné…

… spojky vodovodných rúrok existujú a sú bežne dostupné aj na našom trhu. Životnosť kvalitných vodovodných riešení je testovaná na 50 rokov a podľa skúseností z reálnej prevádzky zvládne bez problémov fungovať aj podstatne dlhšie. Kvalitné materiály nielen potrubí, ale aj tvaroviek a patentovaná trvalo tesná násuvná objímka systému RAUTITAN zaručujú, že váš vodovod bude fungovať desiatky rokov. Bez problémov, strát, únikov a bez toho, aby kontaminoval pitnú vodu, pretože aj na Slovensku platí: za kvalitu pitnej vody je dodávateľ zodpovedný len po váš vodomer. Odtiaľ až po armatúry je to už výlučne vaša starosť. Nepokazte si kvalitu pitnej vody u vás doma nekvalitným vodovodným riešením.

2021-11-04T08:42:10+01:0001.07.2021|Kategórie: Edukácia|