Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Tvrdosť vody a jej účinky

Tvrdosť vody a jej účinky

Mali by sme vedieť a aj byť radi, že kvalita pitnej vody v našej krajine je mimoriadne vysoká. Tento fakt treba zrejme častejšie pripomínať, zvlášť v časoch narastajúcich negatívnych dôsledkov klimatických zmien. Milióny ľudí v rôznych oblastiach sveta nemajú k dispozícii čistú, hygienicky a zdravotne neškodlivú vodu. Naša slovenská vysoko kvalitná – čítaj čistá – pitná voda má viacero kvalitatívnych parametrov, pravidelne kontrolovaných hygienikmi aj vodármi. Dnes sa povenujeme jednej z fyzikálno-chemických vlastností vody a tomu, prečo je dôležitá a na čo všetko má vplyv. Čítajte, aká môže byť tvrdosť vody a jej účinky.   

Čo je to tvrdosť vody?

Tvrdosť vody určuje koncentrácia minerálov vápnika a horčíka, ktoré sú v nej rozpustené. Tvrdosť vody na Slovensku je rozdielna v pomerne širokej škále podľa oblastí, kde sa nachádza jej zdroj. Závisí najmä od geologických podmienok lokality konkrétneho zdroja vody. Aktuálna vyhláška ministerstva zdravotníctva určuje odporúčané hodnoty horčíka a vápnika vo vode, ktoré by nemali byť nižšie, takto:

  • horčík – 10 – 30 mg/l
  • vápnik – viac než 30 mg/l
  • vápnik+horčík (tvrdosť vody): 1,1 až 5,0 mmol/l

Jednotka mmol – milimol je tisícina základnej jednotky látkového množstva mol.

Odporúčané hodnoty sú žiaduce z hľadiska ochrany zdravia a ich prekročenie alebo nedodržanie nevylučuje použitie vody ako pitnej.

Rozdelenie vody podľa tvrdosti

Celková tvrdosť vody mmol/l
veľmi mäkká 0 – 0,72
mäkká 0,73 – 1,43
stredne tvrdá 1,43  – 2,14
dosť tvrdá 2,14 – 3,21
tvrdá 3,21 – 5,35
veľmi tvrdá 5,35 a viac

Podľa ostatného monitoringu tvrdosti vody sú v našej krajine:

  • 4 okresy s prevažne veľmi mäkkou vodou
  • 13 okresov má mäkkú vodu
  • 35 okresov so stredne tvrdou vodou
  • 24 okresov s tvrdou vodou
  • 3 okresy, kde majú veľmi tvrdú vodu.

Monitoring podľa okresov je spriemerovaním dát konkrétnych odberných miest za celý okres. Hodnoty tvrdosti vody sa môžu líšiť napríklad aj v rámci jedného mesta, katastra či oblasti.

Viete, že…

… parametre tvrdosti vody vo vašom regióne môžete zistiť na mape tvrdosti vody? Dokážete ju bez problémov vygoogliť a ak potrebujete presnejšie informácie, pýtajte si ich vo vodárenskej spoločnosti, ktorá vám dodáva pitnú vodu. Alebo „na hygiene“ – v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorý je v takmer každom okresnom meste.

Tvrdá voda je zdravá

Naša pitná voda vo verejných vodovodných sieťach je kontrolovaná viac ako balená pitná voda. Hygienici a aj vodári pravidelne kontrolujú desiatky kvalitatívnych ukazovateľov pitnej vody. Medzi prísne kontrolované biologické, mikrobiologické fyzikálne a chemické vlastnosti vody však nepatrí jej tvrdosť. Vyhláška týkajúca sa kvality vody určuje len odporúčané hodnoty vápnika a horčíka, ako látok vo vode žiaducich a tým pádom len monitorovaných. Minerálne látky spôsobujúce tvrdosť vody totiž nie sú – v primeranej miere – zdraviu škodlivé, skôr naopak. Sú potrebné najmä pre zdravý rast kostí, ale ovplyvňujú napríklad aj kvalitu zrážania krvi. Prítomnosť vápnika a horčíka vo vode je zo zdravotného a hygienického hľadiska nevyhnutná, tvrdšia voda je na pitie dokonca vhodnejšia ako menej tvrdá.

Tvrdosť vody závisí od od geologických podmienok lokality konkrétneho zdroja vody.

Odborníci doslova varujú pred neinformovanými, laickými dodatočnými úpravami vody, napríklad jej „zmäkčovaním“. Následkom zmäkčovania je okrem „odvápnenia“ aj zmena korozívno-chemického správania vody. Nesprávne zmäkčovanie vody môže nielen spotrebičom, ale aj vodovodným rozvodom a armatúram viac uškodiť, ako pomôcť.

Tvrdá voda spôsobuje problémy…

… nie priamo ľuďom, ale našim „vodným spotrebičom“. Opravári automatických práčiek, umývačiek riadu a iných „vodných“ zariadení by vedeli rozprávať. Všade, kadiaľ tvrdá voda preteká, sa môže usadzovať vodný kameň – teda predovšetkým na niektorých kovových materiáloch. Nejde ale len o usadeniny vápnika a horčíka, ktoré upchávajú rozvody vody a zanášajú vnútorné súčasti spotrebičov. Ale aj o to, ako napríklad pri praní doslova atakujeme práčky a ich armatúry chemickými látkami, ktoré obsahujú prostriedky na pranie a aj zmäkčovače vody. A ako tým zaťažujeme nielen naše spotrebiče, ale aj životné prostredie. Je logické, že domácnosti v oblastiach s tvrdou vodou spotrebujú viac pracích a čistiacich prostriedkov, ako tam, kde je voda mäkšia. S nasadením odmäkčovacích prostriedkov to ale nesmieme preháňať.

2021-05-21T07:01:53+02:0021.05.2021|Kategórie: Edukácia|