Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Vodovodné rozvody a vplyv na zdravie

  • Vodovodné rozvody a vplyv na zdravie

Vodovodné rozvody a vplyv na zdravie

Možno si spomeniete na klasickú oscarovú romantickú komédiu Pod vplyvom splnu. Otec hlavnej hrdinky, inštalatér z New Yorku, bol „za vodou“, pretože zásadne montoval len najdrahšie vodovodné potrubia. A za prácu so špeciálnym materiálom – meďou – si dal kráľovsky zaplatiť. Meď ale nebola módnym výstrelkom bohatých Američanov v 80. rokoch minulého storočia, smelo ju môžeme považovať za klasický inštalačný materiál. Nie všetky materiály potrubí a rúrok, v ktorých tečie pitná voda, boli a sú zdravotne v poriadku. Mnohé materiály časom strácajú kvalitu aj vlastnosti a namiesto rozvádzania čistej vody ju dokážu znehodnotiť. Čítajte, čo potrebujete vedieť o téme vodovodné rozvody a vplyv na zdravie.

Historický flashback

Na vedenie pitnej vody zo zdrojového bodu A do koncových bodov B až Y sa počas ľudskej histórie používalo kadečo. Drevo, kameň, bambus, keramika, terakota, olovo, meď, cín a iné kovy a zliatiny, azbest, guma, plasty. Voda je bez debaty životodarná tekutina a tá určená na pitie by mala byť čistá. Bez zdravie ohrozujúcich či nebodaj poškodzujúcich látok. Voda je okrem iného výborné rozpúšťadlo, ale aj pomerne ľahko znečistiteľná kvapalina. Ak by sme dnes používali napríklad klasické rímske olovené vodovodné potrubia, riskovali by sme dosť veľa. Okrem nečistôt, ktoré sa do vody mohli dostať priamo v zdroji, dokázali vodu znečistiť aj samotné vodovody. Nielen olovené a azbestové, ale aj niektoré kovové či plastové.

Naša voda je naozaj čistá

Možno sa budete čudovať, ale kvalita pitnej vody ako potraviny vo verejných vodovodoch je u nás kontrolovaná dokonca prísnejšie ako napríklad balená voda z obchodov. Na našu vodu a aj systém jej kontroly môžeme byť naozaj hrdí. Podľa informácií Ministerstva životného prostredia kvalita pitnej vody v našej krajine vykazuje dlhodobo vysokú úroveň. Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich limitným hodnotám dosiahol hodnotu 99,76 %. Nejde pritom len o analýzy pitnej vody z verejnej vodovodnej siete. Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov je pritom okolo 90 %, zbytok pripadá na studne. Prístup k bezpečnej pitnej vode je teda v našej krajine zabezpečený viac než vyhovujúco.

Kde sa teda tá špina berie?

Podľa expertov sú prakticky len dve cesty, presnejšie dve možnosti znečistenia pitnej vody: znečistenie zdroja a znečistenie vodovodným systémom. Ním samotným, alebo sekundárne tým, čo sa do deravého systému dostane. Dodávatelia vody pritom garantujú kvalitu pitnej vody až po váš vodomer. Od neho až po ústie kohútikov, hlavíc a perlátorov je to už vaša starosť. Ak ste majiteľom bytu, ste spoluvlastníkom bytového domu ako člen spoločenstva vlastníkov alebo bytového družstva. Ste teda majiteľ, ktorý je zodpovedný za vodovodnú inštaláciu. Ak teda bývate „vo vlastnom“ v akejkoľvek forme vlastníctva, vaše vodovodné rozvody sú váš problém. Mali by ste im venovať dostatočnú pozornosť.

Ak kupujete nehnuteľnosť, určite sa vám oplatí zaujímať o stav, vek a materiál vodoinštalácie. Ak má viac ako 30 rokov, existuje viacero oprávnených rizík, že bude doslova zrelá na výmenu. Na rekonštrukciu starších vodovodných potrubí použite to najkvalitnejšie, čo dnes na trhu existuje.

Výhody rozvodov vody RAUTITAN

Je reálny fakt, že systémy rozvodov vody RAUTITAN od REHAU nanovo definovali kvalitu vodovodných riešení. Typická nemecká kvalita a nadštandardná záruka sú samozrejmosťou, rozvody vody RAUTITAN majú mnoho ďalších výhod:

  • tesnosť na 100 %
  • garancia rovnakej kvality vody v systéme
  • bezpečná inštalácia zámerne odolná voči chybám inštalatéra
  • odolnosť voči korózii
  • špičkové inovatívne materiály potrubí aj komponentov
  • rúrky zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa s hliníkovou vrstvou
  • spojky a príslušenstvo z bronzu a najkvalitnejších odolných plastov
  • dlhodobo čisté potrubia bez zmeny kvality materiálov
  • životnosť viac než 50 rokov
voda bez strachu

Kvalitná a zdraviu nezávadná voda by mala byť prioritou pre každého z nás.

Čo všetko kontrolujú hygienici vo vode?

Ukazovatele kvality pitnej vody, spôsoby kontroly, monitorovana a manažmentu rizík definuje Vyhláška č. 247/2017 Z.z. Kontrolu kvalitnej pitnej vody a jej zdravotnú bezpečnosť určujú hygienici prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality vody. Teda jej fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti. Komplexnými rozbormi vody sa pravidelne získavajú a vyhodnocujú nielen informácie o stabilite vodného zdroja. Ale aj o účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie, o biologickej kvalite a senzorických vlastnostiach pitnej vody. Okrem toho hygienici priebežne vykonávajú „minimálne rozbory“, teda vyšetrenia 26 ukazovateľov kvality vody a množstva oxidu chloričitého. Ročne je v slovenských laboratóriách vykonaných okolo pol milióna analýz ukazovateľov pitnej vody.

Zaslúžite si kvalitné vodovodné rozvody

Dnes si možno viac ako v iných, nekoronových časoch uvedomujeme nevyčísliteľnú hodnotu zdravia. Všetci chceme zabezpečiť pre svojich blízkych čo najzdravšie, bezpečné prostredie. Kvalita a zdravotná bezpečnosť pitnej vody je v našej krajine prísne kontrolovaná. Napriek tomu môže dochádzať k jej znečisteniu. Najčastejšie pitnú vodu kontaminujú nekvalitné, väčšinou presluhujúce domové a bytové rozvody. Dodávatelia pitnej vody totiž garantujú jej kvalitu až po váš vodomer. Ak je rozvod pitnej vody nekvalitný, dochádza k jej kontaminácii potrubím alebo cudzorodými látkami, ktoré sa do vody dostanú cez skorodované potrubie. Preto je nevyhnutné zabezpečiť si kvalitné rozvody vašej vody.

2021-03-12T23:33:08+01:0004.03.2021|Kategórie: Edukácia|