Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Čistenie vodovodných rozvodov

  • Čistenie vodovodných rozvodov

Čistenie vodovodných rozvodov

Ak vám doma voda prúdi vo vodovodných rozvodoch systému RAUTITAN, tento článok môžete považovať za čisto informačný. Dozviete sa, ako musia vodovodné rozvody čistiť všetci, ktorí systém RAUTITAN doma nemajú. Pretože vy nemusíte riešiť čistenie vášho vodovodného systému. RAUTITAN totiž garantuje vo vašej vodovodnej sieti takú kvalitu vody, v akej ju k vášmu vodomeru privedie jej dodávateľ. Dlhodobo, bez kompromisov a bez nutnosti čistenia rozvodov. Možno netušíte, čo všetko môže znamenať čistenie vodovodných rozvodov pre tých, ktorí doma kvalitné rozvody nemajú. Na niektoré upchaté vodovody, v ktorých voda jednoducho prestane tiecť, by bol asi krátky aj Viktor Čistič.

Čistá voda a čisté rozvody

Čistá voda by mala prúdiť v čistej vodovodnej sieti. Pretože pitná voda v domácnostiach býva najčastejšie kontaminovaná práve vodovodnými rozvodmi. Vplyv vodovodných rozvodov na naše zdravie je nezanedbateľný. Teda zväčša starších a materiálovo nevyhovujúcich, ktoré znečisťovaním a kontamináciou vody negatívne vplývajú na naše zdravie. Presluhujúce vodovodné potrubia zvyčajne nepostačí prečistiť, vydezinfikovať prípadne zakonzervovať. Často je nevyhnutné ich vymeniť, nahradiť materiálmi s garantovanou životnosťou a kvalitou, aj tou zdravotne-hygienickou. Normy prísne určujú nielen kvalitu vody, ale aj kvalitu materiálov určených na rozvody pitnej vody a aj spôsoby ich údržby.

Viete, že…

… že základný „zmyslový“ test čistoty vody zvládnete aj sami? Doslova viditeľné a cítiteľné kvalitatívne parametre pitnej vody posúdite úplne jednoducho: čistá voda v sklenenom pohári je bez farby, usadenín, nečistôt, zakalenia, bez zápachu a prakticky bez chuti. Všetko ostatné, čo nevidíme, necítime a vo vode je, treba dať otestovať a posúdiť hygienikom.

Používané spôsoby čistenia

Na znečistené a zanesené vodovodné rozvody platia prakticky len dva spôsoby: mechanické čistenie bez chémie – ručné, strojové, tlakové alebo chemické čistenie. Dodatočným bonusom k čisteniu môže byť aj dezinfekcia konzervácia rozvodov pitnej vody. Ak ani jedna možnosť nie je realizovateľná, je nevyhnutná výmena vodovodnej inštalácie. Dnes sa môžeme v praxi stretnúť s týmito spôsobmi čistenia rozvodov pitnej vody:

  • ručné alebo strojové mechanické čistenie pomocou čistiacej špirály
  • vysokotlakové čistenie prostredníctvom vody a vzduchu
  • preplachovanie bez chémie s využitím striedavých rázových vĺn
  • preplachovanie a odvápňovanie pomocou vody a chémie vhodnej pre konkrétne typy materiálov potrubí
  • tepelná a chemická dezinfekcia a konzervácia určená pre rozvody pre pitnú vodu

Všetky spôsoby čistenia musia rešpektovať materiálové požiadavky nielen rozvodov, ale aj spojovacieho materiálu. Samozrejmosťou je dodržanie teplotných a tlakových limitov konkrétnych rozvodov a komponentov interiérových inštalácií pitnej vody.

čisté rozvody

Čistenie rozvodov vody možeme spraviť mechanicky alebo chemicky.

Havarijné stavy

Odborníci sa stretávajú s havarijnými stavmi vodovodných inštalácií najmä v starších bytových domoch. Zvyčajne tam, kde od výstavby neprebehla rekonštrukcia inštalácií. Ak sa vyskytol problém, často sa doslova „zaliepal“ bez komplexného riešenia. Na vodovodné rozvody „v polčase rozpadu“ alebo už po ňom však môžeme naraziť aj v starších rodinných domoch. Aj tu je zvyčajne nevyhnutná kompletná výmena v rámci rekonštrukcie objektu. Inštalácie staršie ako 30 rokov nevyhovujú materiálovo a technicky a sú prakticky po zenite svojej životnosti. Je nevyhnutné nahradiť ich progresívnymi systémami, ktorých životnosť je normatívne stanovená na 50 rokov.

Údržbu, teda aj čistenie inštalácií pre pitnú vodu nemôžeme robiť svojpomocne, kyselinou citrónovou a kuchynskou soľou napríklad… Ak vaša voda nespĺňa zákonom dané kvalitatívne parametre – ktoré posudzujú odborníci – nechajte ďalšie kroky na vyškolených a certifikovaných odborníkov.

Britský ľadový spôsob

Svojrázny ekologický spôsob vymysleli britskí vedci. Po rokoch testovania a ladenia v reálnej prevádzke je vraj dnes Ice Pigging najúčinnejšou metódou čistenia mäkkých usadenín a biofilmu v potrubiach. Princíp je až takmer geniálne jednoduchý: potrubia sú čistené ľadovou drvinou a vodou s pridaním potravinárskej soli. Drvina sa dá prispôsobiť materiálu, veku a stavu potrubia tak, aby ho čistením nepoškodila. Ľadová drvina kal zo stien potrubia pri pohybe nielen zoškrabuje a posúva, ale aj absorbuje. Systém je vraj merateľne až 1000-krát účinnejší, než bežné „prepláchnutie“ potrubia. Doma to však ľadom z mrazničky radšej neskúšajte. Na pohľad jednoduchý systém potrebuje patričné technické zázemie.

Čistiť či nečistiť?

Hamletovsky položená otázka na „javiskách“ často dramatických vodovodných inštalácií môže mať dve odpovede. Kvalitné potrubia vodovodných rozvodov čistiť netreba, ak ich materiál garantuje, že rozvodmi bude tiecť taká voda, akú po vodomer dovedie jej dodávateľ. Dlhodobo, bez strát a kontaminácií. Alebo čistiť nevyhnutne treba, ak je rekonštrukcia starých „kontaminačných“ vodovodných rozvodov nákladná či problematicky realizovateľná. Ak doma využívate vodu zo studne a nie z verejnej vodovodnej siete, dbajte okrem kvalitných rozvodov aj na prevenciu. Je ňou pokročilé filtrovanie vody predtým, ako ju vpustíte do vašej vodovodnej inštalácie.

2021-04-25T12:34:27+02:0006.04.2021|Kategórie: Edukácia|